El curs pretén donar als participants una visió global sobre la filosofia de l’enfocament Auditiu  Verbal per al desenvolupament de l’audició i el llenguatge dels infants amb pèrdua auditiva. Quan  el coneixement de l’acústica de la parla i la disposició de la tecnologia actual es combinen amb  una actitud amb expectatives altes, però realistes, es creen oportunitats extraordinàries per al  desenvolupament auditiu dels nens/es petits/es. El nostre objectiu és oferir una introducció a l’art i la  ciència de crear aquestes oportunitats. El nostre propòsit és que el participant pugui integrar la  informació presentada per poder aplicar-la a la feina amb les famílies i els/les alumnes.

La segona part ha estat dissenyada per donar als participants una visió pràctica sobre la  intervenció terapèutica des de la filosofia de l’enfocament Auditiu Verbal per al desenvolupament  de l’audició i el llenguatge dels nens/es amb pèrdua auditiva. S’hi desenvoluparan temes relacionats amb l’organització de les sessions, el desenvolupament d’estratègies conversacionals i de  raonament verbal, el treball amb els/les pares/mares i la integració escolar.